Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας έχει την έδρα της και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εδώ:
https://ephaflo.gr

Τηλέφωνο: +30 23850 28206

Email: efaflo@culture.gr

Η ΕΦΑ Φλώρινας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε επίπεδο Διεύθυνσης. 
Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων. Το προσωπικό της μετέχει στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα. 
Στην Εφορεία συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, υπό την προεδρία του Προϊσταμένου. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
Αρμοδιότητα της ΕΦΑ Φλώρινας είναι η διατήρηση και η προστασία των αρχαιοτήτων προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων στην Π.Ε. Φλώρινας, η αποκάλυψη, η συντήρηση και η ανάδειξή τους, η έκθεση των κινητών μνημείων στα Μουσεία, η μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, η επισκευή, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η ανάδειξη, ο ευπρεπισμός μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιολογικών δεδομένων, η διαχείριση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων και Συλλογών. Η Εφορεία διεξάγει επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες και ασκεί εποπτεία των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αρμοδιότητάς της. Διενεργεί εκτεταμένες ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα σε αρχαιολογικούς χώρους που απειλούνται από την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων και από τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ. Μεριμνά για τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης τεχνικών έργων και ελέγχει κάθε είδους εκσκαπτικές εργασίες. Γνωμοδοτεί σχετικά με άδειες κινηματογράφησης, φωτογράφησης κλ.π. σε αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και Μουσεία, σχετικά με άδειες μελέτης ή μεταφοράς αρχαιολογικού υλικού, σχετικά με δειγματοληψίες από αρχαία αντικείμενα ή μνημεία. Γνωμοδοτεί για τη συμμετοχή αρχαιοτήτων της Π.Ε Φλώρινας σε εκθέσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Φροντίζει για την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και για τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας όπου κρίνεται απαραίτητο. Χορηγεί άδειες ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις και ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Προετοιμάζει την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ, στο Συμβούλιο Μουσείων ή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, και διοργανώνει ή συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.
Προϊστάμενη:

Ζιώτα Χριστίνα
email προϊσταμένης: chziota@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:
Υπάγεται:
Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Διεύθυνση: Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 531 00 Φλώρινα
Τηλέφωνο: +30 23850 28206
Φαξ: +30 23850 28231
Έδρα: Φλώρινα

E-mail: efaflo@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:
Ωράριο λειτουργίας:Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.30Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.30

Recent Comments

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο και να δώσουμε δυνατότητα στα social media να αναλύσουν την επισκεψιμότητα. Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί σας χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της σελίδας μας. View more
Cookies settings
Αποδοχή
Πολιτική Απορρήτου
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα https://florina-museum.gr προστατεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, που είναι ο νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της και είναι υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Τρόποι συλλογής δεδομένων - Συλλεγόμενα δεδομένα - Δημόσιοι σκοποί επεξεργασίας
Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από το Μουσείο Ακρόπολης όταν επισκέπτεστε την «ιστοσελίδα» του. Το «Μουσείο» αξιοποιεί τις πληροφορίες μόνο βάσει της πολιτικής απορρήτου και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δημόσιων σκοπών του. Επιπλέον είναι πιθανόν να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο Στοιχεία διεύθυνσης - επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) Η επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδομένων εξυπηρετεί τους εξής δημόσιους σκοπούς του «Μουσείου»: 1. την επικοινωνία σας με το «Μουσείο» 2. την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων του «Μουσείου» 3. τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών του «Μουσείου» προς το ελληνικό και διεθνές κοινό του 4. την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 5. τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών του «Μουσείου» 6. την ενημέρωση του κοινού για δραστηριότητες, προγράμματα κλπ εκδηλώσεις του «Μουσείου» 7. την αποστολή προϊόντων που εκτίθενται στο πωλητήριο του «Μουσείου» κατόπιν δικής σας παραγγελίας 8. την τιμολόγηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων του «Μουσείου» με την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών και την ανταπόκρισή μας στις σχετικές υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας (τήρηση βιβλίων κ.λ.π.) 9. την επικοινωνία μαζί σας για λόγους έρευνας αγοράς. Όποια πληροφορία συλλέγεται ή παραχωρείται από εσάς, χρησιμοποιείται μόνο προς τους παραπάνω σκοπούς.
Χρήση των cookies
Για να διευκολύνουμε τη χρήση της «ιστοσελίδας» μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της «ιστοσελίδας» μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η «ιστοσελίδα» μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» μας και σε όλο τους το εύρος. Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας.
Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες
Η «ιστοσελίδα» εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει την «ιστοσελίδα», να γνωρίζετε πως δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς τον άλλον δικτυακό τόπο και το εκάστοτε περιεχόμενό του. Για τον λόγο αυτό, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες, ούτε προστατεύονται άλλοι δικτυακοί τόποι με βάση αυτήν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.
Save settings